Ποινικού δικαίου (υποθέσεις πλημμεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα στα ποινικά Δικαστήρια όλων των  βαθμίδων της χώρας μας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, κοινού ποινικού δικαίου, οικονομικού εγκλήματος κ.τλ).  Εμπορικού δικαίου (σύσταση και  εκπροσώπηση εταιρείας, μετατροπή, συγχώνευση, εμπορικές συμβάσεις).  Δικαίου αξιογράφων (διαταγή πληρωμής, ακάλυπτη επιταγή, σφραγισμένη επιταγή, απλήρωτη συναλλαγματική,   Τειρεσίας, ανακοπή, συντηρητική κατάσχεση). Οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο κατ΄αντιδικία, συναινετικό διαζύγιο, επιμέλεια τέκνων, διατροφή συζύγου,  τέκνου, υιοθεσία, προσβολή πατρότητος).  Ακινήτων (αγορά και πώληση ακινήτου, εκπροσώπηση σε εργολαβικό, αντιπαροχή, εκπροσώπηση κατασκευαστικών  εταιρειών, έλεγχος τίτλων, ρύθμιση θεμάτων Κτηματολογίου, εκπροσώπηση ενώπιον Φορολογικών αρχών).  Υπαγωγής στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (εξωδικαστικός συμβιβασμός με Τράπεζες, ρυθμίσεις  δανείων,  δικαστική διευθέτηση διαφορών με πιστωτικά ιδρύματα). Ενοχικού δικαίου (επαγγελματική (ή μη) μίσθωση, μισθωτήριο, προσύμφωνο, δωρεά, συμβάσεις εν γένει,  συμβάσεις έργου (συμφωνητικά για φωτοβολταϊκά συστήματα), αγωγή μείωσης ενοικίου, αγωγή κατά μισθωτή  για μισθώματα).  Εμπράγματου δικαίου (κυριότητα, δουλεία, υποθήκη, προσημείωση και εξάλειψη υποθήκης ακινήτου,  απαλλοτριώσεις, έλεγχος τίτλων). Αυτοκινήτων (τροχαίο ατύχημα, αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, σωματικές βλάβες,  αγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας). Κληρονομικού δικαίου (κληρονομιά, αποποίηση κληρονομιάς, διαθήκη, κληρονομικά ζητήματα).  Δικαίου βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικό σήμα, επωνυμία, λογότυπο, κατοχύρωση και προστασία εμπορικού  σήματος - επωνυμίας - λογοτύπου σε ημεδαπό (εθνικό), ευρωπαικό (κοινοτικό) ή διεθνές επίπεδο, ζητήματα  αθέμιτου ανταγωνισμού).   Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων: KONSTANTINOS PAPAKONSTANTINOU & ASSOCIATES ATTORNEY AT LAW ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝ/ΝΟΥ Π.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ