Κολοκοτρώνη 86-88 - Πειραιάς, ΤΚ: 18535 | 210-4170873 | 210-4650805

Υπηρεσίες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την επίλυση υποθέσεων:

Ποινικού Δικαίου

Υποθέσεις πλημμεληματικού και κακουργηματικού χαρακτήρα στα ποινικά Δικαστήρια όλων των βαθμίδων της χώρας μας σε όλη την Ελληνική επικράτεια, κοινού ποινικού δικαίου, οικονομικού εγκλήματος κ.τλ.

Εμπορικού Δικαίου

Σύσταση και εκπροσώπηση εταιρείας, μετατροπή, συγχώνευση, εμπορικές συμβάσεις.

Δικαίου Αξιογράφων

Διαταγή πληρωμής, ακάλυπτη επιταγή, σφραγισμένη επιταγή, απλήρωτη συναλλαγματική, Τειρεσίας, ανακοπή, συντηρητική κατάσχεση.

Οικογενειακού Δικαίου

Έκδοση διαζυγίων, αγωγή αποκτημάτων, ρύθμιση επιμέλειας, συνεπιμέλειας, επικοινωνίας και διατροφής τέκνων.

Χορήγηση Μόνιμης Άδειας Διαμονής Επενδυτή στην Ελληνική Επικράτεια

Συγκέντρωση σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών, περάτωση διαδικασίας, εκπροσώπηση στις αρχές, κατάθεση σχετικού φακέλου.

Ενοχικού Δικαίου

Επαγγελματική (ή μη) μίσθωση, μισθωτήριο, προσύμφωνο, δωρεά, συμβάσεις εν γένει, συμβάσεις έργου (συμφωνητικά για φωτοβολταϊκά συστήματα), αγωγή μείωσης ενοικίου, αγωγή κατά μισθωτή για μισθώματα.

Εμπράγματου Δικαίου

Κυριότητα, δουλεία, υποθήκη, προσημείωση και εξάλειψη υποθήκης ακινήτου, απαλλοτριώσεις, έλεγχος τίτλων.

Δικαίου Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Εμπορικό σήμα, επωνυμία, λογότυπο, κατοχύρωση και προστασία εμπορικού σήματος – επωνυμίας – λογοτύπου σε ημεδαπό, ευρωπαικό ή διεθνές επίπεδο, ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τραπεζικού Δικαίου

Ρύθμιση τραπεζικών δανείων, εκπροσώπηση και διαπραγμάτευση με πιστωτικά ιδρύματα, μελέτη τραπεζικών συμβάσεων, διατραπεζική διαμεσολάβηση.

Αυτοκινήτων

Τροχαίο ατύχημα, αποζημίωση, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, σωματικές βλάβες, αγωγή κατά ασφαλιστικής εταιρείας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΑΣ